Contact Us

Company Headquarter:

NTA Ltd. 
ul. Morska 59 
81-323 Gdynia


KRS 0000068522 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 
NIP 586-006-19-66 
Company Capital - PLN 100000,00

Front Desk:

Tel. (+48 58) 669 85 00, 669 85 01, 669 85 02, 669 85 03, 669 85 04
fax. (+48 58) 669 85 67, 669 85 68, 669 85 69
e-mail: office@nta.com.pl

Marketing:
Tel. +48 58 669 85 41

Domestic deliveries:
Sylwia Weisbrot
Tel. +48 695 110 525

International deliveries:
Michał Partyka
Tel. +48 695 110 526

 

MarcoPoloLine Group