Contact Us

Company Headquarter:

NTA Ltd. 
ul. Morska 59 
81-323 Gdynia


KRS 0000068522 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 
NIP 586-006-19-66 
Company Capital - PLN 100000,00

Front Desk:

Tel. (+48 58) 669 85 00, 669 85 01, 669 85 02, 669 85 03, 669 85 04
fax. (+48 58) 669 85 67, 669 85 68, 669 85 69
e-mail: office@nta.com.pl

Managing Board:

Grzegorz Brzostowski

Accounts:

Elżbieta Dominik
Tel. (+48 58) 669-85-51
e-mail: elzbieta.dominik@nta.com.pl

Marketing:

Andrzej Piątek
Tel. (+48 58) 669-85-41
e-mail: andrzej.piatek@nta.com.pl

Seafreight / Airfreight:

Artur Zamiejski
Tel. (+48) 607-665-116
e-mail: artur.zamiejski@nta.com.pl

Logistics:

Leszek Garzombke
Tel. (+48 58) 669-85-06
e-mail: leszek.garzombke@nta.com.pl

Forwarding Department:

Katarzyna Brzostowska-Głuszak

Tel. (+48 58) 669-85-61
e-mail: katarzyna.brzostowska@nta.com.pl

Claims / Roadfreight:

Michał Partyka
Tel. (+48 58) 669-85-42
e-mail: michal.partyka@nta.com.pl

Paper & Pulp Traffic Cooradination & Warehousing:

Sylwia Weisbrot
Tel. (+48 58) 669-85-48
e-mail: sylwia.weisbrot@nta.com.pl

IT:

Artur Pawlata
Tel. (+48) 607665118
e-mail: artur.pawlata@nta.com.pl

MarcoPoloLine Group